За нас

Предмет на дейност

ЕЛСИ ООД е инженерингова компания създадена през 1990 г. Основен предмет на дейността на дружеството е:

 • Проектиране и изграждане на системи за автоматично управление на машини и технологични процеси.
 • Дистрибуция на индустриални средства за автоматизация и електроапаратура НН (ниско напрежение ) от MOELLER (EATON), NEWALL, NIVELCO, LENZE, BOSCH REXROTH.
 • Комплексни решения за решаване на техническите и технологични потребности на клиентите, сервизно поддържане на изградените системи за автоматично управление.
 • Дистрибуция на резервни части и консумативи за CO2 лазерни режещи машини TRUMPF и BYSTRONIC, линейни енкодери и CNC системи, регулируеми електрозадвижвания, сензори за измерване на ниво и дебит в открит канал.
 • Програмируеми логически контролери и индустриален софтуер.
 • Регулируеми електрозадвижвания.
 • Сензори и нивомери.
 • Доставяне, реиновиране и изграждане оборудване за производство на шевни тръби – тръбни линии, ВЧ заваръчни генератори, летящи ножици, пакетиращи линии за тръби.

В проектирането и изграждането на системи за автоматизация използваме средства за автоматизация, сервозадвижвания и регулируеми електрозадвижвания, електроапаратура НН от MOELLER (EATON) и ALLEN BRADLEY (ROCKWELL AUTOMATION), NEWALL, BOSCH REXROTH, LENZE, NIVELCO, SIEMENS и други световноизвестни производители.

ЕЛСИ има значителен опит в изграждането на системи за управление на линии за производство на шевни тръби и на друго оборудване за тръбното производство, монтирането и въвеждането в експлоатация на ВЧ генератори за индукционно нагряване и заваряване на тръби, летящи ножици за тръбни линии.

Проекти

Проектирани и построени от ЕЛСИ са:

 • Четиринадесет летящи ножици за тръбни линии.
 • Комплексни системи за задвижване и управление на единадесет тръбни линии.
 • Системи за автоматично управление на шест пакетиращи линии за тръби.
 • Системи за автоматично управление на линии за надлъжен разкрой на ламарина (цепачни линии).
 • Системи за автоматично управление на дървообработващи и други машини.
 • Реконструкция на металорежещи машини чрез нови сервозадвижвания и ЦПУ.
 • Системи за автоматично управление на термични процеси.
 • Системи за автоматично управление в химическата индустрия: Системи за управление на инсталции за производство на лак, за дестилация на петролни продукти и др.
 • Системи за автоматично управление в хранителната индустрия.