BDF Digital

BDF Digital е италианска компания, която има опитен екип и дълги традиции. Зад нея стоят повече от 50 години иновации и разработки в света на индустриалната автоматика с разпознаваеми брандове като TDE Macno и ECS.
BDF Digital е произведител на иновативни цифрови електронни технологии за апликации в сферата на индустриаланата автоматика, цифрово управление и алтернативни енергии. Списъкът с продукти включва:

• Управление на променливотокови задвижвания.
• Управление на постояннотокови задвижвания.
• Преобразуватели за възобновяеми източници.
• Цифрово управление.
• Отопление, вентилация, климатични и охладителни инсталации.
• Персонални решения.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНЛИВОТОКОВИ ЗАДВИЖВАНИЯ:
• OPDEPLUS S-M-L-XL, BF1 BF2 BF3 – подходящо за всички апликации и всички видове мотори.
• AFEPLUS – The OPDEplus – може да бъде конфигуриран като AFE (режим на генератор) регенеративен модул

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСТОЯННОТОКОВИ ЗАДВИЖВАНИЯ:
BFGPLUS e задвижване, което е здраво и компактно и има газово охлаждане. Тези предимства позволяват да се интегрира с голяма гъвкавост в хладилни системи. Липсата на охлаждащи вентилатори го прави безшумен и подходящ за мръсна среда.

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА ЕНЕРГИЯ:

Всички конфигурации на BDF Digital в енергийния сектор използват регенеративен AC/DC преобразувател, който представлява регенератор на синусоидален ток ниски хармоници.
AFE технологията позволява икономия на енергията във всички приложения, които изискват регнериране на енергията обратно в мрежата.

ЦИФРОВО УПРАВЛЕНИЕ:
BDF Digital препоръчва серията CNC900S като основна за почти всички CNC машини. Голямата гъвкавост и високата производителност на тази серия позволява приложението ѝ в много технологични сектори, някои от които са: фрезоване, струговане, рязане с водна струя, рязане с кислород, 2D и 3D лазерно рязане и огъване на ламарина.