XIRIS

XIRIS AUTOMATION Inc. http://www.xiris.com/ е канадска компания, която разработва специализирани видео системи за тръбната индустрия.

Един нов продукт за контрол на качеството в тръбното производство е система за автоматичен “online” мониторинг на заваръчния шев на шевните тръби в процеса на производство.

Това е 3D лазерна система за видео запис и анализ на изображенията и измерване на параметрите на тръбата в зоната на заваръчния шев. В резултат се регистрират редица дефекти, които не могат да бъдат установени чрез другите безразрушителни методи – с вихрови токове, ултразвуков и т.н.

Моля разгледайтете брошурите, които представят системата и принципа на работа.

Тази 3D лазерно базирана видео система сканира тръбата след заваряването и регистрира проблеми със заварката и с формата на тръбата. Основните характеристики на системата са:

  • Наблюдават се и се измерват до 10 различни параметъра.
  • Честотата е от 100 до 400 кадъра в секунда.
  • Разделитена способност – 7 микрона.
  • Генерира алармен сигнал.
  • Устойчив корпус на камерата.

Партньор на “XIRIS” на българския пазар е ЕЛСИ ООД: 082 827 350; 0888253740, office@elsy-bg.com www.elsy-bg.com.

Галерия