Оборудване

Индустриални средства за автоматизация и електроапаратура НН

ЕЛСИ ООД предлага индустриални средства за автоматизация и електроапаратура НН (ниско напрежение ) от MOELLER (EATON), NEWALL, NIVELCO, LENZE, BOSCH REXROTH.

Резервни части и консумативи за CO₂ лазерни режещи машини

Ние доставяме резервни части и консумативи за CO₂ и фибролазерните режещи машини TRUMPF, MICROSTEP и BYSTRONIC.

Програмируеми логически контролери и индустриален софтуер

Ние ще Ви осигурим програмируеми логически контролери и индустриален софтуер.

Регулируеми електрозадвижвания

Доставяме, инсталираме и въвеждаме в експлоатация сервозадвижвания, постояннотокови и променливотокови регулируеми електрозадвижвания.

,

Сензори и нивомери

Доставяме сензори за ниво, линейни и ротационни енкодери, системи за измерване на дебит в открит канал.