NIVELCO

ЕЛСИ ООД доставя на българския пазар сензори и контролери за измерване на ниво произвеждани от  NIVELCO www.nivelco.hu.

Продуктовата гама на NIVELCO обхваща сензори и сигнализатори за ниво за течности и насипни материали.

Произвеждат се сензори използващи различни физични принципи:

  • Поплавкови.
  • Хидростатични.
  • Капацитивни.
  • Ултразвукови и радарни.
  • Магнитострикционни.
  • Вибрационни.
  • Мембранни.
  • С въртяща перка.

Контролерите на NIVELCO позволяват реализирането на системи за автоматично регулиране и управление на процеси.

Едно вискоефективно приложение е измерването на дебит в открит канал.

ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБИТ В ОТКРИТ КАНАЛ

Метода за измерване на обем/ дебит в открит канал често се използва за измерване на количеството на отпадни води в индустрията и в други обекти. Дебита се определя чрез измерване на ниво и изчисляване на тази база количеството на течността протичащо през канал с известна форма и размери. Съществува строга математическа зависимост между височината на слоя вода в поток през отвора и количеството течност протичащо за единица време.Чрез нивомер се измерва височината на слоя протичаща вода и се изчислява скоростта на потока през отвора. Чрез интегриране (натрупване) се изчислява количеството протекло за единица време – час, денонощие и т.н. Всичко това се извършва от интелигентен сензор за измерване на ниво.

Измерването на ниво се извършва безконтактно – чрез ултразвуков сензор. Той е свързан с контролер, чрез който се конфигурира системата и се снемат данните за измереното количество. Данните от измерването се натрупват в два брояча – „безкраен”, който не може да се нулира и втори, който позволява нулиране. Данните могат да се снемат ръчно чрез отчитане на стойностите от дисплея на контролера и/ или чрез връзка по сериен интерфейс RS485 с контролера или чрез “HART-USB” модем свързан към компютър. Разстоянието, на което може да се усъществи комуникацията е до 1000 метра.

За да се реализира метода в канала или канализационата шахта се поставя преграда (бленда) с отвор с правоъгълна, триъгълна, трапецовидна или с друга форма или канал на Parshal. С този метод се измерва дебит в диапазона от 0,002 до 5 куб. м. за секунда с грешка не по-голяма от ± 2%.

За да се реализира система за измерване са необходими следните продукти на NIVELCO:

Метода позволява с минимална инвестиция и с незначително преустройство на канализацията да се изгради надеждна и високоточна система за измерване на действителното количество отпадни води изпускани от едно предприятие.

Повече за метода и продуктите на NIVELCO може да намерите  на http://www.nivelco.hu/site.php?upar=PRODUCT&pro_id=186347&lang=en.

Такива системи са изградени в предприятия произвеждащи керамика, цимент, нефтопродукти, пречиствателни станции и други.